دانلود رایگان


تعیین درجه واکنش پتاسیم یدید وآب اکسیژنه - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیکعنوان آزمایش:H 2O 2با KI تعیین درجه واکنشهدف آزمایش:تعیین درجه واکنش پتاسیم یدید وآب اکسیژنهتئوری آزمایش:واکنش پتاسیم یدید وآب

دانلود رایگان گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک
عنوان آزمایش:

H 2O 2با KI تعیین درجه واکنش


هدف آزمایش:
تعیین درجه واکنش پتاسیم یدید وآب اکسیژنه
تئوری آزمایش:
واکنش پتاسیم یدید وآب اکسیژنه به صورت زیر است:
رابطه سرعت در این واکنش به صورت زیر می باشد:
بالگاریتم گرفتن داریم:
LnR = LnK + nLn[H O ]+ mLn[KI ]
اگرشرایطی ایجاد کنیم تا در یک سری آزمایش غلظت آب اکسیزنه ودر یک سری دیگر غلظت پتاسیم یدیدثابت باشد می توان مقدارmوnرا بدست آوردکه این روش به روش سرعت اولیه معروف است.واساس این روش براین است که در مراحل آغازی واکنش غلظت ها خیلی تغییر نمی کند ومی توان سرعت را ثابت در نظر گرفت.مقدار مشخصیتیو سولفات وچند قطره چسب نشاسته به محلول اضافه کرده .تیوسولفات با یون آزاد شده واکنش می دهدوهنگامی که تیوسولفات آزاد شد.ید اضافی که در محلول تولید شده.درحضور چسب نشاسته تولید رنگ قهوه ای می کند.بدین ترتیب زمان لازم برای پیشرفت به اندازه ی مقدار تیوسولفات مشخص اندازه گیری می شود.بدیهی است سرعت واکنش متناسب با عکس زمان طول کشیده برای واکنش می باشد.


تعیین درجه واکنش پتاسیم یدید وآب اکسیژنه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه حقوق و دستمزد شهرداری

راهنمای تدوین برنامه سالانه مدرسه

آرامش

پروژه حقوق و دستمزد شهرداری

نرم افزار فلش پلیر مخصوص فایرفاکس و اپرا ورژن 19