دانلود رایگان


مطالعه انواع خطاهاي بوجود آمده در ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و روشهاي پيشگيري عنوان پروژه : علل سوختن ترانسفورماتورهاي 66 كيلوولت شبكه برق استان فارس 289 صفحه فرمت WORD - دانلود رایگاندانلود رایگان Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA مطالعه انواع خطاهاي بوجود آمده در ترانسفورماتورهاي فوق توزيع وروشهاي پيشگيري عنوان پروژه: علل سوختن

دانلود رایگان

مطالعه انواع خطاهاي بوجود آمده در ترانسفورماتورهاي فوق توزيع وروشهاي پيشگيريعنوان پروژه: علل سوختن ترانسفورماتورهاي 66 كيلوولت شبكه برق استان فارسپيشگفتار

گزارش حاضر، گزارش نهايي پروژه "بررسيعلل سوختن ترانسفورماتورهاي 66 كيلوولت برق فارس" مي‎باشد كه در آن به بررسيعلل اصلي ايجاد خطا در ترانسفورماتور و منشاء ظهور آنها و روشهاي پيشگيري پرداختهمي‏شود.

در روال انجام پروژه مدل‎سازيهاي مربوط بهحالت دائمي و گذراي ترانسفورماتور و ساير اجزاي پست شامل CT، PT،برقگير، كليد و سيستم زمين مورد بررسي دقيق قرار گرفته و بهترين مدلها ارائه شدهاست. در ادامه بر روي دو پست نمونه تل‎بيضاء و نورآباد شبيه‎سازي حالت گذرا انجامشده و با تغيير مقاومت زمين و مقدار انرژي صاعقه مربوط به آنها بر رويترانسفورماتورهاي مذكور مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن در گزارش "شبيه‎سازيو بررسي اجزاي اصلي پست" ارائه گرديده است.

در گزارش حاضر دلايل اصلي ايجاد خطا كه منشاءآنها داخلي يا خارجي مي‎تواند باشد بررسي شده است. از طرف ديگر با توجه به اطلاعاتمربوط به خطاهاي ترانسفورماتورهاي KV66،دلايل اصلي ايجاد خطاها استخراج و روشهاي پيشگيرانه توضيح داده شده است (در فصلششم گزارش حاضر) كه از اين ميان مي‎توان به روشهاي پيشگيرانه اصلي مونيتورينگهيدروژن و آشكارسازي تخليه جزئي اشاره نمود.

در انتها از راهنماييها و زحمات جناب آقايمهندس شرف‎زاده (ناظر پروژه)، مهندس رضوي، آقاي مهندس قره‎گزلو، مهندس موسي اميري،مهندس مهدي نعيمي نوقابي و مهندس سيدباقر ميرخوشخوي تشكر و قدرداني مي‎گردد.فهرستمطالب


پيشگفتار.................................................................................................... 2

مقدمه....................................................................................................... 1

1- خطاهاي داخليترانسفورماتور..................................................................... 5

1-2-اشكالات در مدارت مغناطيسي ترانسفورماتور.............................................. 6

1-2-1-اثر جريان هاي گردابي ناخواسته........................................................ 6

1-2-2-وجود ذرات كوچك هادي.................................................................. 6

1-2-3-عدم متعادل شدن نقطه خنثي ترانسفورماتور........................................... 7

1-2-4-اثر هارمونيك ها در افزايش تلفات ترانسفورماتور................................... 7

1-3-اشكالات بوجود آمده در سيم پيچ ها شامل كويل ها، عايق كاري هاي سيم پيچ ها وترمينالها 8

1-3-1-اتصال كوتاه در سيم پيچ ها ناشي از محكم نبودن آنها................................ 8

1-3-2-عدم خشك كردن كامل ترانسفورماتور.................................................. 9

1-3-3-اتصالات بد بين سيم پيچ ها............................................................. 10

1-3-4-نيروهاي الكتروديناميكي ناشي از اتصال كوتاه..................................... 10

1-4-اشكالات در عايقهاي ترانسفورماتور شامل روغن، كاغذ و عايقكاري كلي............. 27

1-4-2- اشكالات ناشي از ضعف عايقي كاغذ و عايقكاري كليترانسفورماتور......... 29

1-5-اشكالات ساختاري............................................................................. 30

2-1- مقدمه.............................................................................................. 33

2-2-خطاهايالكتريكي خارج ترانسفورماتور................................................... 34

2-2-1-صاعقه (Lightning)....................................................................... 34

2-استفاده از عايقغيرهمگن......................................................................... 41

2-2-2- اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع و وصل (كليدزني)................................. 43

2-2-3- اضافه ولتاژهاي ناشي از رزونانس.................................................. 48

2-2-4- فرورزونانس در خطوط انتقال انرژي ولتاژ بالا................................... 49

2-2-5- اضافه ولتاژهاي موقت................................................................. 49

2-2-6- جريان هجومي در ترانسفورماتورها................................................. 51

2-2-7- اتصال نادرست ترانسفورماتور و تپ چنجر........................................ 57

2-2-8- خطاهاي ناشي از اضافه بار........................................................... 58

2-3-خطاهاي مكانيكي.............................................................................. 59

2-3-1- اتصالات سخت لوله-شمش در پستها................................................. 59

2-3-2- در نظر نگرفتن اثرات زلزله، سيل و طوفان بر روي فونداسيونها و تجهيزات پست 62

2-3-3- حمل و نقل غير صحيح ترانسفورماتورها........................................... 63

2-3-4- نبود حفاظتهاي جلوگيري كننده از ورود حيوانات.................................. 63

2-4-خطاهاي شيميايي.............................................................................. 65

2-4-1- زنگزدگي بدنه ترانسفورماتور....................................................... 65

2-4-2- فرسودگي بيش از حد ترانسفورماتور به علت عدم سرويس به موقع............ 65

3-1-مقدمه............................................................................................ 67

3-2-مشخصات مورد انتظار روغن ترانسفورماتور............................................ 67

3-3-نقش كاغذ در ترانسفورماتور................................................................ 68

3-4-تاثير رطوبت در خواص عايقي كاغذ....................................................... 69

3-5-اثر رطوبت در روغن ترانسفورماتور...................................................... 70

3-6-راههاي ورود رطوبت به ترانسفورماتور و جلوگيري از آن............................. 70

3-7-تاثيرات مخرب تضعيف مواد عايقي ترانسفورماتور..................................... 72

3-8-برنامه آزمايشهاي روغن ترانسفورماتور.................................................. 73

3-8-1- آزمايش روغن قبل از پركردن ترانسفورماتور با آن.............................. 75

3-8-2- آزمايش روغن بعد از پر كردن ترانسفورماتور.................................... 76

3-8-3- آزمايش دوره اي روغن................................................................ 77

3-9- تصفيه روغن ترانسفورماتور............................................................. 78

3-9-1- تصفيه فيزيكي روغن ترانسفورماتور................................................ 78

3-9-2- تصفيه فيزيكي – شيميايي روغن ترانسفورماتور.................................. 78

3-10-شرايط نمونه برداري روغن ترانسفورماتور............................................. 80

4-1-مقدمه............................................................................................ 82

4-2-ايجاد گاز در ترانسفورماتور


مطالعه


انواع


خطاهاي


بوجود


آمده


در


ترانسفورماتورهاي


فوق


توزيع


و


روشهاي


پيشگيري


عنوان


پروژه


:


علل


سوختن


66


كيلوولت


شبكه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
فایل پاورپوینت از جوشکاری اصطکاکی

تحقیق در مورد آشنايي با مشاورة خانواده (فرمت word و باقابلیت ویرایش)-تعداد صفحات 16 صفحه

محیط زیست 6. بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار

تحقیق یا مقاله درباره اختراع تلفنایرو دینامیک خودرو

دانلود تحقیق آشنایی با ماشین صفحه تراش

دانلود تحقیق عمره و فرصت ها

بلوتوث چیست و از کجا آمد