دانلود رایگان


پایان نامه رشته عمران با موضوع پی سازی ساختمان - دانلود رایگاندانلود رایگان قبلاز اقدام به پی سازی ساختمان، باید اطمینان حاصل گردد که در طرح و محاسبات نکاتزیر رعایت شده باشد:الف-نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستاییب-نشست زمین ناشی از

دانلود رایگانقبلاز اقدام به پی سازی ساختمان، باید اطمینان حاصل گردد که در طرح و محاسبات نکاتزیر رعایت شده باشد:

الف-نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستایی

ب-نشست زمین ناشی از حرکت و لغزش کلی در زمینهای ناپایدار

پ-نشست ناشی از ناپایداری زمین براثر گودبرداری خاکهای مجاور و حفر چاه

ت-نشست ناشی از ارتعاشات احتمالی که از تاسیسات خود ساختمان یا ابنیه مجاور آنممکنست ایجاد شود.

تعیینتاب فشاری زمین

برایروشن کردن وضع زمین در عمق، باید چاه های آزمایشی ایجاد گردد. این چاه ها بایدبعمق لازم و بتعداد کافی احداث گردد و تغییرات نوع خاک طبقات مختلف زمین بلافاصلهمورد مطالعه قرار گیرد و نمونه های کافی جهت بررسی دقیق به آزمایشگاه فرستاده شود.برای بررسی و تعیین تاب فشاری زمین در مورد خاکهای چسبنده نمونه های دست نخوردهجهت آزمایشهای لازم تهیه می گردد و برای خاکهای غیرچسبنده آزمایشهای تعیین دانهبندی و تعیین وزن مخصوص خاک و یا آزمایش بوسیله دستگاه ضربه ای در محل انجام می‎گیرد. در حین گمانه زنی بایدتعیین کرد که آیا زمین محل ساختمان خاک دستی است یا طبیعی و تشخیص این امر حینعملیات خاکبرداری با مشاهده مواد متشکله جدار محل خاکبرداری و وجود سوراخها و موادخارجی (نظیر آجر چوب و زباله و غیره) مشخص می‎شود.

چنانچهتشخیص داده شود زمین محل ساختمان خاک دستی است، باید عملیات احداث چاه از قشر خاکدستی عبور کرده و بزمین طبیعی برسد.

چنانچهزمین طبیعی قابل بارگذاری در عمقی بیش از آنچه که در نقشه پیش بینی شده است قرارگرفته باشد ، باید در محاسبات پی سازی تجدیدنظر شده و مشخصاتی متناسب با عمق و نوعو تاب زمین در نظر گرفته شود و هر گاه زمین طبیعی قابل بارگذاری عمق کم قرار گرفتهباشد باید با رعایت حداقل عمق لازم بمنظور حفاظت پی از یخبندان و آبهای سطحی ، پیسازی ساختمان انجام گیرد.

درنقاطیکه دارای فصل یخبندان طولانی و شدید بوده و سطح آب زیر زمینی بالا باشد بایدکف پی در عمق پائین تر از عمق یخبندان قرار گیرد و همچنین در ساختمان هائیکه دارایسردخانه بوده و سطح ایستابی بالا می‎باشد باید ترتیبی اده شود که زمین زیرپی از یخبندانمصنوعی نیز مصون باشد.

بمنظورتعیین تاب مجاز زمین می‎توان از تجربیات محلی مشروط بر آنکه کافی بوده باشداستفاده کرد. ابعاد پی ساختمانهای ساخته شده قرینه ای برای تعیین تاب مجاز زمینخواهد بود.

هنگامیکهنتایج تجربی در دسترس نباشد و از طرفی تعیین دقیق تاب مجاز زمین با توجه به اهمیتساختمان، مورد نیاز نباشد میتوان تاب مجاز را با تعیین نوع خاک توسط متخصص بااستفاده از جداول شماره یک مندرج در بخش دوم آئین کاربرد مکانیک خاک شماره 2-19ایران تعیین نمود.

قراردادنپی ساختمان روی خاکریزهائیکه دارای مقدار قابل توجهی مواد رسی بوده و یا بخوبیمتراکم نشده باشد، صحیح نبوده و باید از آن خودداری کرد. در صورتیکه پی سازی دراین نوع بعللی اجباری باشد باید نوع و جنس زمین مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته وسپس نسبت به پی سازی متناسب با این نوع زمین اقدام گردد.

بتن و بتن آرمه

مصالح

سیمان: سیمان پرتلند مورد مصرف در بتن باید مطابق ویژگیهای استانداردهای زیرباشد:

الف-سیمان پرتلند، قسمت اول تعیین ویژگیها، شماره 389 ایران

ب-سیمان پرتلند، قسمت دوم تعیین نرمی، شماره 390 ایران

پ-سیمان پرتلند، قسمت سوم تعیین انبساط، شماره 391 ایران

ت-سیمان پرتلند، قسمت چهارم تعیین زمان گیرش، شماره 392 ایران

ث-سیمان پرتلند، قسمت پنجم تعیین تاب فشاری و تاب خمشی شماره 393 ایران.

ج-سیمان پرتلند، قسمت ششم تعیین ئیدراتاسیون، شماره 394 ایران

سیمانمصرفی باید فاسد نبوده و درکیسه های سالم و در سیلوویا محلی محفوظ از بارندگی ورطوبت نگهداری شود. سیمانی که بواسطه عدم دقت در نگهداری و یا هر علت دیگر فاسدشده باشد باید فورا از محوطه کارگاه خارج شود.

مدتسفت شدن سیمان پرتلند خالص در شرایط متعارف جوی باید از 45 دقیقه زودتر و سفت شدننهایی آن از 12 ساعت دیرتر نباشد. در انبار کردن کیسه های سیمان باید مراقبت شودکه کیسه های سیمان طبقات تحتانی فشار زیاد کیسه هائیکه روی آن قرار گرفته است واقعنشود. درنقاط خشک قرار دادن کیسه ها روی یکدیگرنباید از ده ردیف و در نقاط مرطوبحداکثر از 4 ردیف بیشتر باشد محل نگهداری سیمان باید کاملاً خشک باشد تا رطوبت بهآن نفوذ ننماید.

شن و ماسه: شن و ماسه باید از سنگهای سخت مانند گرانیک- سیلیس و غیره باشد. بکاربردن آهکی سست ممنوع است. ویژگهایی شن و ماسه مصرفی باید مطابق با استانداردهایزیر باشد:
دانشجویی


عمران


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - دینامیک سازه - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - مهندسی ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - جزوه مکانیک خاک و پی - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ...

کمک برای انتخاب موضوع پایان نامه

Oct 27, 2013 · من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هستم دنبال موضوع برای پایان نامه ارشدم میگردم

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

الف – 1 ( پیشروی خارج از 60% طول زمین ) برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پلاکهای با ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

جزئیات اعتبار مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) …

جزئیات اعتبار مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) آموزش محور (بدون پایان نامه)

77 . دانلود پروژه روان شناسی،پایان نامه روانشناسی – …

ردیف مربوط به فرصت های زندگی، تقریباً با کیفیت زندگی عینی معادل است چرا که به صورت بیرونی ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

دانلود پروژه ها و پایان نامه های آماده دانشجویی

دانلود انواع پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی، استخدامی، فرهنگی، هنری، مذهبی و ...

پایان نامه مهندسی عمران | انجام پایان نامه ارشد …

انجام پروپوزال و پایان نامه مهندسی عمران نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی عمران در ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی …

دانلود انواع مقاله، پایان نامه، پروژه، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی و ...

راه مشاور

راه مشاور - معرفي رشته هاي دانشگاهي ودانشگاه ها - مشاوره تحصیلی و روانی - مسائل تعلیم و تربیت ...

کمک برای انتخاب موضوع پایان نامه

Oct 27, 2013 · من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هستم دنبال موضوع برای پایان نامه ارشدم میگردم

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - جزوه مکانیک خاک و پی - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ...

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

کاربران ارجمند، سلام و عرض ادب خداوند را شاکریم که براساس سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش و ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - دینامیک سازه - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - مهندسی ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه 95 ...

صفحه نخست- علوم سرا

علوم سرا، سایت دانلود مقاله، تحقیق، پروژه، پایان نامه، جزوه و نمونه سوالات

دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود عمران و معماری. دانلود عمران. جزوات درسی و گزارش کارآموزی عمران. جزوه آب و فاضلاب

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

civil engineering - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه - مهندسی عمران - civil engineering

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه 95 ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی …

دانلود انواع مقاله، پایان نامه، پروژه، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی و ...

دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود عمران و معماری. دانلود عمران. جزوات درسی و گزارش کارآموزی عمران. جزوه آب و فاضلاب

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

پایان نامه معرفی کامل ادوات FACTS | ویکی پاور

پایان نامه معرفی کامل ادوات facts. پيشرفت اين ادوات در آينده شامل تركيب عناصر مختلف facts موجود ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

الف – 1 ( پیشروی خارج از 60% طول زمین ) برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پلاکهای با ...

20. ماهواره - مقاله - پروژه

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

کاروفناوری کَلاله - دانلود کتاب کاروفناوری پایه …

کاروفناوری کَلاله - دانلود کتاب کاروفناوری پایه ششم ابتدایی با فرمت پی دی اف Pdf - کاروفناوری ...

پایان نامه بررسی سیستم های حمل و نقل ریلی (قطار …

پایان نامه بررسی سیستم های حمل و نقل ریلی (قطار شهری) در یکی دو دهه اخیر شاهد رشد و پیشرفتهای ...

کمک برای انتخاب موضوع پایان نامه

Oct 27, 2013 · من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هستم دنبال موضوع برای پایان نامه ارشدم میگردم

نقشه طراحی پرس هیدرولیک در نرم افزار سالیدورک بصورت کامل

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنویمروری بر تحقیقات بازاریابی

نکات مهم علوم تجربی ششم دبستان

کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل

طرح توجیهی تولید بشکه فلزی

رمز ژنتیک

کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل

تحقیق کاربراتور