دانلود رایگان


عمران و معماری 9. بيوسراميك هاي مبتني بر آلومينات كلسيم با نانو ساختار شيمايي بهم متصل - دانلود رایگاندانلود رایگان بيوسراميك هاي مبتني بر آلومينات كلسيم  با نانو ساختار شيمايي بهم متصل 1. مقدمهزيست مواد طيف بزرگي از مواد از قبيل پليمرهاي آلي،فلزات و سراميك ها شامل سراميك

دانلود رایگان بيوسراميك هاي مبتني بر آلومينات كلسيم  با نانو ساختار شيمايي بهم متصل 
1. مقدمهزيست مواد طيف بزرگي از مواد از قبيل پليمرهاي آلي،فلزات و سراميك ها شامل سراميك هاي زينتر و سراميك ها با پيوند شيميايي (سيليكات ها،آلومينات ها،سولفات ها و فسفات ها) را در خود جاي مي دهند.زيست مواد را مي توان پيش از استفاده در بدن به روش آماده سازي مرسوم ماده ساخت.لزوم مواد درون كاشت تشكيل شده در بافت طبيعي در جاي طبيعي ،سراميك هاي داراي پيوند شيميايي را به عنوان زيست مواد بالقوه مي كند. اين سراميك ها شامل زيست مواد تشكيل شده در دماي بدن/اتاق با زيست سازگاري عالي هستند.آلومينات كلسيم به عنوان يك زيست ماده به مدت بيش از دو دهه با توجه به خواص فيزيكي،مكانيكي و زيست سازگاري كلي مورد ارزيابي قرار گرفته است.مواد مبتني بر آلومينات كلسيم به دليل ويژگي سخت شدگي/عمل آوري (curing) منحصر به فرد خود و ريزساختار مربوطه ، پتانسيل و قابليت زيادي در زمينۀ زيست ماده از خود نشان مي دهند.هدف ازاين فصل بررسي ومرور كاربرد آلومينات كلسيم(CA) به عنوان يك زيست ماده در دندانپزشكي،ارتوپدي و  به عنوان مادۀ حامل براي مصرف دارو مي باشد.در اين آزمايش به مواردي از قبيل تركيب شيميايي منتخب،ذرات بين پركننده مورد استفاده، خواص اوليۀ در طي آماده سازي و دستكاري(كار كردن، جاگذاريكردن،زمان تزريق،نيم شفاف، radio-opacity) و خواص بلند مدت قطعي ازقبيل پايداري بعدي و خواص مكانيكي(چقرمگي شكست،استحكام خمش و تراكم،سختي و ضريب Young) مي پردازد.يكي ازموضوعات خاصي كه در اين مطالعه به آن پرداخته ميشود، درزگيري بافت با زيست مواد آلومينات كلسيم  مي باشد كه نكتۀ كليدي در درك مكانيسم هاي يكپارچگي نانوساختاري است.


بيوسراميك


آلومينات كلسيم


نانو ساختار شيمايي بهم متصل


فلزات


سراميك


پيوند شيميايي


سيليكات ها


آلومينات


سولفات ها


فسفات ها


زيست مواد آلومينات كلسيم


نانوساختار


سخت شدگي


عمل آوري


curing


Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate


Bioceramics


مقاله انگلیسی عمران و معماری با ترجمه فارسی


مقاله انگلیسی عمران و معماری با ترجمه


مقاله انگلیسی عمران و معماری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جلبک ها و انواع آن

پروزه عناصر و جزییات 2

کسب درآمد از اینترنت به روش بازاریابی مشارکتی

چگونه کار پیدا کنیم؟

200 سوال و جواب درس سیالات

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Gigabyte Q2532N

اسرار حرفه ای و حقوق کیفری اقتصادی و تجاری

درمان استرس در جمعآشنایی با چراغ های ناوبری