دانلود رایگان


پزشکی 45. منشا تکاملی ژنهای پدر و مادر - دانلود رایگاندانلود رایگان منشا تکاملی ژنهای پدر و مادرچكيده تكامل ‍‍ژن اساسا از مدتها پيش به عنوان مکانیسم های تکراری و بازآرایی شناخته شده است. هر اصل و نسب تکاملی ژن هاي پدر و مادري

دانلود رایگان منشا تکاملی ژنهای پدر و مادر
چكيده تكامل ‍‍ژن اساسا از مدتها پيش به عنوان مکانیسم های تکراری و بازآرایی شناخته شده است. هر اصل و نسب تکاملی ژن هاي پدر و مادري را فرا مي گيرد كه فاقد کروموزوم های همولوگ در اصل و نسب ديگرند و نيز بايد به اين نكته اشاره نمود كه منشأ تكاملي به درستي شناخته نشده است. ‍ژن هاي پدر و مادر از فرآيندهاي تکراری و بازآرایی حاصل از واگرایی سریع ايجاد مي شوند. اما، تکامل نو حاصل از نواحی ژنومی بدون كدگذاري به عنوان يك مكانيزم مهم ديگري شناخته شده است. اين فرآيند براي فرآهم آوردن مواد خام جهت تكامل عملکردهاي جدید ژن در نظر گرفته مي شود. حمایت پرشور Susumu اوهنو از ژن و ژنوم تکراری به عنوان مكانيزم اصلي براي ايجاد منشأ تكاملي از مدتها پيش در زمينه ي ايجاد ژن مطرح بوده است. در اين رابطه، مدلي توسط François Jacob شرح داده شد كه او يك تكامل مصنوعي شبيه سازي نمود و به اين نتيجه رسيد كه ايجاد توالي هاي نوکلئوتیدی کاملا جدید نمي تواند در ايجاد اطلاعات جديد اهميت داشته باشد. در يك پژوهش برجسته، كينگ و ويلسون به اين نكته اشاره نمودند كه تضاد کامل ميان نرخ تكامل مولكولي و ارگانيسمي در شيوع تغييرات متداول و نه تكامل عملكردهاي جديد ژن در اصل و نسب متغير رشد مي يابد. بسياري از پيش گويي هايي حاضر توسط داده هاي حاصل مورد تأييد واقع شده اند. 


François Jacob


ژنهای پدر و مادر


منشا تکاملی ژنهای پدر و مادر


تكامل ‍‍ژن


مقاله انگلیسی پزشکی با ترجمه فارسی


مقاله انگلیسی پزشکی با ترجمه


مقاله انگلیسی پزشکی


evolutionary origin


orphan genes


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

طراحی صفحات وب سایت مقدماتی

آشنایی با مفاهیم اولیه ابزار دقیق

دانلود تحقیق شناسايي مناطق ويژه اكولوژيك به منظور-بررسي ناهنجاريهاي محيطي و تدوين راهكارهاي مناسب

دانلود تحقیق شناسايي مناطق ويژه اكولوژيك به منظور-بررسي ناهنجاريهاي محيطي و تدوين راهكارهاي مناسبصنایع 9. مرز مارتنزيت در نمودار WRC-1992

فایل نقشه ایران با قابلیت بزرگ نمایی و جا به جاییفیزیک مکانیک