دانلود رایگان


کامپیوتر 108. پیش‌بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعی - دانلود رایگاندانلود رایگان پیش‌بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعیکلیدواژه‌هابرنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) ؛ موفقیت ERP؛ مشخصات/عامل‌های سازمانی؛ شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ؛ سیستم

دانلود رایگان پیش‌بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعی
کلیدواژه‌هابرنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) ؛ موفقیت ERP؛ مشخصات/عامل‌های سازمانی؛ شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ؛ سیستم خبره
چکیدهبه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) بعنوان نمونه‌ای از سیستم‌های اطلاعات جدید اشاره شده است. با اینحال، دست یافتن به سطح مناسبی از موفقیت ERP متکی به عامل‌های گوناگونی است که این عوامل به یک محیط سازمانی یا پروژه‌ای وابسته هستند. در این مقاله، درمورد ایده پیش‌بینی موفقیت پیش از پیاده‌سازی ERP براساس مشخصات سازمانی، بحث شده است. همچنانکه با نیاز به ایجاد انتظارات از سازمان‌های ERP، یک سیستم خبره با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) برای بیان روابط بین برخی از عوامل سازمانی و موفقیت ERP توسعه داده شد. نقش سیستم خبره در آماده سازی برای به دست آوردن اطلاعات از شرکت های جدید که مایل به پیاده سازیERP هستند، و برای پیش بینی سطح محتمل موفقیت سیستم، است. برای این منظور، عامل‌های مشخصات سازمانی به رسمیت شناخته شده و مدل ANN توسعه داده شده است. سپس، با 171 داده بررسی شده به دست آمده از شرکت‌های خاور میانه که ERP  را تجربه کرده‌اند اعتباردهی می‌شوند. سیستم خبره آموزش دیده، با ضریب همبستگی متوسط 0.744پیش‌بینی می‌کند که نسبتاً بالا است و این ایده وابستگی موفقیت ERP به مشخصات سازمانی را حمایت می کند. علاوه بر این، نرخ طبقه بندی صحیح مجموع 0.685 نشان می دهد قدرت پیش بینی خوب است، که می تواند به پیش بینی موفقیت ERP شرکت‌ها قبل از پیاده سازی سیستم کمک نماید. 


برنامه‌ریزی منابع سازمان


موفقیت ERP


عامل‌های سازمانی


مشخصات سازمانی


شبکه عصبی مصنوعی


سیستم خبره


ERP


ANN


مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی


مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه


مقاله انگلیسی کامپیوتر


artificial neural network approach


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
عمران و معماری 39. تاثیرات وابسته به زمین لرزه برای آبگیرهای رسوبی کم عمق و عمیق: تاثیر کانونی و حرکت عمقی

برنامه رمز گذاری پوشه ها

اصول سختی سنجی و کاربردهای آن – مهندسی مواد

مقاله مجازاتهای_خودسرانه_و_مغایر_با_کرامت_انسانی-

گلستان واژه های انگلیسیتصاویر اشتباهات رایج اجرایی در سازه هانقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad